Kaihatsu-Do 
Dè weg van karate...    voor jou!!

Geschiedenis  

Gichin Funakoshi

Funakoshi werd geboren op 10 november 1868 in de stad Shuri te Okinawa. Het eiland Okinawa behoorde in die tijd tot Japan.

Op 11-jarige leeftijd raakte Funakoshi op school bevriend met de zoon van karate meester Anko Asato. De zoon introduceerde Funakoshi bij zijn vader en Asato nam Funakoshi aan als karate leerling. Asato was een beoefenaar van het Shuri-te karate en hij was een leerling geweest van de befaamde meester Sokon Matsumura. In die tijd was het beoefenen van karate officieel verboden door Japan en werd karate in het geheim beoefend in Okinawa.

Funakoshi werd beïnvloed door de Japanse vechtkunsten met hun budo filosofie. In navolging van Jigoro Kano voegde Funakoshi de budo filosofie toe aan het Karate. Hij begon toen karate te promoten als middel tot het ontwikkelen van strakke discipline, goede etiquette en gezondheid. De naam karate werd toen door hem veranderd in karate-do. Van het judo nam Funakoshi het trainingspak en het bandensysteem over.


Shotokan Karate-Do

Shotokan is de eerste en meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon (basisoefeningen), kata en kumite. De beoefenaars van shotokan hechten veel waarde aan de historische achtergrond van het karate en eren daarmee een lange traditie. Shotokan is een non/semi contact stijl die vooral bekendstaat om zijn lage standen en Kata (stijloefeningen).

De naam shotokan werd geïntroduceerd in 1939, toen de eerste karate-dojo werd geopend. Shotokan betekent letterlijk school van Shoto. Shoto, wat wuivende pijnbomen betekent, is de dichtersnaam van Gichin Funakoshi. Het ruisen van de pijnbomen gaf hem inspiratie voor zijn gedichten en de rust die benodigd is voor het beoefenen van karate. Deze eerste karateschool werd verwoest in 1945 bij een Amerikaanse luchtaanval.


Termen en begrippen 


Standen: dachi waza

Heisoku dachi - voeten gesloten

Heiko dachi - voeten evenwijdig op schouderbreedte

Musubi dachi - voeten in de v-vorm van vrede

Hachiji dachi - voeten schouderbreedte en naar buiten

Zenkutsu dachi - voorwaartse stand

Kokutsu Dachi - achterwaartse stand

Kiba dachi - zijwaartse ruiterstand, voeten evenwijdig

Fudo dachi - verankerde stand

Hangetsu dachi - halve maan stand

Shiko dachi - spreidstand, voeten naar buiten

Sanchin dachi - zandloper stand

Neko ashi dachi - kleine katstandKosa dachi - gekruiste voetstand


Afweertechnieken: uke waza

Age uke - opwaartse afweer

Soto uke - afweer van buiten naar binnen

Uchi uke - afweer van binnen naar buiten

Gedan barai - lage afweer boven de knie

Shuto uke - afweer met open hand, pinkzijde

Morote uke - dubbele afweer

Juji uke - afweer met gekruiste polsen

Kakiwake uke - wigafweer

Otoshi uke - afweer van boven naar beneden


Stoottechnieken: tsuki waza

Oi tsuki - meegaande stoot

Gyaku tsuki - tegengestelde stoot

Kizami tsuki - snijdende stoot

Tate tsuki - verticale stoot

Ura tsuki - omgekeerde stoot

Kagi tsuki - hoekstoot


Slagtechnieken: uchi waza

Shuto uchi - slag met de meskant van de hand

Uraken uchi - omgekeerde vuist slag

Tettsui uchi - slag met hamervuist richting pinkzijde

Empi uchi - slag met de elleboog

Haito uchi - slag met duimzijde van de hand


Traptechnieken: geri waza

Mae geri - voorwaartse trap met bal van de voet

Mawashi geri - cirkel trap met bal van de voet of wreef

Yoko geri keage - zijwaartse trap met meskant van de voet

Yoko geri kekomi - zijwaartse stotende trap met hiel van de voet

Ushiro geri - achterwaartse trap met de hiel

Hiza geri - kniestoot

Mikatsuki geri - boogtrap met binnenkant van de voet

Ura mawashi geri - omgedraaide cirkeltrap

Ushiro ura mawashi geri - achterwaartse ronddraaiende trap

Uitleg van japanse woorden

Shotokan - karatestijl van Funakoshi
Karate - lege hand
Karate do - weg van de lege hand
Karateka - karatebeoefenaar 
Dojo - trainingsruimte, oefenplaats
Ryu - methode, school
Gassho - uiting van respect 
Oss, Osu - formele buiging of groet
Sensei - leraar, meester
Sempai - senior leerling, assistent
Karategi - karatepak, karatekleding
Obi - band of gordel
Seiza - formele zit, kniezit
Tai - lichaam 
Te - hand 
Nukite - speerhand
Seiken - vuist 
Tettsui - hamerslag, hamervuist 
Mae ni - voorwaarts
Sagaru - achterwaarts 
Hajime - begin, start
Yame - stop, einde oefening
Zazen - geknield mediteren 
Kime - bundeling van energie
Kiai - kreet, schreeuw

Dan - graad van zwarte banden
Jodan - hoge zone
Chudan - midden zone
Gedan - lage zone 
Ibuki - ademhaling
Ki - vitale energie, levenskracht 
Shomen - heup naar voren
Hanmi - heup half weggedraaid
Yoko - zijwaarts
Migi - rechts
Hidari - links
Mawate - omdraaien, halve draai
Hantai - wisselen van kant 
Yoi - aandachtshouding, wees gereed
Jiyu kamae - vrije gevechtshouding 
Yasume - ontspannen en afgroeten
Hai - ja, ik heb het begrepen
Kamaete - uitvallen in de beginstand
Sabaki - wegdraaien
Waza - techniek 
Barai - wegvegen 
Bunkai - uitleg van kata
Kihon - basistraining 
Kata - ingebeeld gevecht, stijloefening
Kumite - gevechtsoefening met partnerExamen eisen

Download de examen eisen van Kaihatsu-Do via onderstaande links: